%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%aa%db%8c%da%a9

آدرس: استان البرز، کرج، مهرشهر، فاز چهار، چهار راه مسجد جامع، بلوار خانزاده، ساختمان فاران، طبقه سوم، واحد پنجم، مرکز شتابدهی کامتیک

۰۲۶۳۳۵۵۴۰۰۳
۰۲۶۳۳۵۵۴۴۳۰